ניטור זמני לחלקיקים עדינים

חברת ניהול משאבי סביבה מספקת שירות של הצבת מערכת למדידה מוגבלת בזמן הכוללת ניטור כלל חלקיקי אוויר לרבות חלקיקים נשימים עדינים .

המערכת כוללת מד חלקיקים תקני בסטנדרט USEPA הכולל ראשים מסוג PM-2.5; PM-10 ; TSP.

כמו כן, המערכת מודדת את הפרמטרים המטאורולוגיים הבאים: טמפרטורה, לחות יחסית וכיוון ועוצמת רוח.

הנתונים נשמרים באוגר נתונים מקומי לתקופה של מספר חודשים. המערכת ניתנת לפריסה ביישובים, אתרי בנייה, מפעלים ובקרבת מחצבות. בתיאום עם הלקוח, החברה תספק דו"ח הכולל את הנתונים הנמדדים וחריגות מהתקן הישראלי, במידה וחלו.